AnkraSteel, s.r.o.

Strojírenská výroba

Svařence a ocelové konstrukce

Naší největší prioritou je strojírenská výroba, ve které vzhledem k dlouhodobým zkušenostem a mnohým realizovaným zakázkám nabízíme svým zákazníkům vysoce kvalitní služby. Garantujeme ty nejlepší výsledky, a to kvalitou našich zaměstnanců a jejich odborné práce, jež jsou dány dlouholetými pracovními zkušenostmi, získaných realizovanými zakázkami a certifikací kvality. Pro všechny naše produkty je charakteristická především kvalita a přesnost. Dle vlastní i zákaznické dokumentace vyrábíme svařence a konstrukce, včetně strojního opracování až do celkové hmotnosti dílce 12 tun:

Méně
Více
 • ocelové svařence se strojním opracováním
 • zakázková výroba účelových zařízení
 • renovace a opravy dílů a strojních zařízení
 • části důlních strojů a zařízení
 • výroba dílů pro kolejová vozidla
 • výroba rotačních i nerotačních strojních částí
 • výroba svařovaných konstrukcí
 • výroba komponentů konstrukcí
 • výroba svařenců i konstrukcí větších rozměrů, např. dopravníků, skříní převodovek do 12,5t, včetně opracování a svářečských prací podle platných norem
 • výpalky i finální výrobky do rozměrů 2500 x 6000mm a tloušťky materiálu do 200mm a dále finální
 • výrobky vypalované plazmou z materiálu v tloušťce od 1mm do 35mm s přesností 0.3mm
 • zámečnické a montážní práce při možnosti využití jeřábů o nosnosti do 12,5t
 • opracování objemných strojních dílů s využitím jeřábů o nosnosti 8 000kg umístěných v mechanické dílně
 • klasické obrábění strojních částí menších rozměrů ve větších sériích
 • opracování skříňových dílů strojů a zařízení
 • výroba strojních dílců a konstrukcí pro zahraniční odběratele

Plnící souprava - vlastní výrobek Ankra

Plnící souprava slouží pro přívod média do hydraulicky upínacích třecích svorníků. Konec třecího svorníku opatřený plnícím pouzdrem s dírkou se vloží do plnící hlavy, která je propojena s čerpadlem pomocí hadice. Plnící souprava s ručním nosičem umožňuje:

 • ovládání a kontrolu plnícího procesu z ergonomicky výhodného místa
 • snadnou manipulaci a vkládání svorníku do hlavice
 • řízené uvolňování hlavice z plnícího pouzdra svorníku z místa ovládání
Méně
Více

Plnící souprava se skládá ze samotné hlavy uložené výkyvně ve vidlici s ramenem. Samotná hlava je hadicí spojena s trubkou, která je uložena v rameni. Tento celek je připevněn k ovládacímu ventilu. Ovládací ventil společně s manometrem jsou uloženy v rámu ventilu s držadlem pro uchycení vidlice s ramenem. Ventil je ovládán pákou. Do samotného ventilu jsou šikmo zespodu přivedeny tlaková hadice od čerpadla a odpadní hadice pro odtok kapaliny při uvolňování plnící hlavy z plnícího pouzdra svorníku. Vyráběny jsou dvě verze plnících souprav. Jedna s hlavou HP 30 pro svorníky s průměrem plnící koncovky 30 mm a druhá s hlavou HP 41 pro svorníky s průměrem plnící koncovky 41 mm.
Do plnící hlavy se vsune plnicí pouzdro svorníku a jeho konec se vloží do vrtu na doraz podložky. Otočením páky ventilu se přivede tlaková kapalina do svorníku a tento se ukotví ve vrtném otvoru. Po uvolnění páky se přeruší přívod tlakové kapaliny do svorníku a zároveň dojde k uvolnění tlaku ve svorníku. Přebytečná kapalina odteče odpadní hadicí a dojde k uvolnění plnící hlavy z pouzdra svorníku.