Úvodní strana> Strojírenská výroba

Plnící souprava

Plnící souprava slouží pro přívod média do hydraulicky upínacích třecích svorníků. Konec třecího svorníku opatřený plnícím pouzdrem s dírkou se vloží do plnící hlavy, která je propojena s čerpadlem pomocí hadice. Plnící souprava s ručním nosičem umožňuje:

  • ovládání a kontrolu plnícího procesu z ergonomicky výhodného místa
  • snadnou manipulaci a vkládání svorníku do hlavice
  • řízené uvolňování hlavice z plnicího pouzdra svorníku z místa ovládání

Plnící souprava se skládá ze samotné hlavy uložené výkyvně ve vidlici s ramenem. Samotná hlava je hadicí spojena s trubkou, která je uložena v rameni. Tento celek je připevněn k ovládacímu ventilu. Ovládací ventil společně s manometrem jsou uloženy v rámu ventilu s držadlem pro uchycení vidlice s ramenem. Ventil je ovládán pákou. Do samotného ventilu jsou šikmo zespodu přivedeny tlaková hadice od čerpadla a odpadní hadice pro odtok kapaliny při uvolňování plnicí hlavy z plnicího pouzdra svorníku. Vyráběny jsou dvě verze plnicích souprav. Jedna s hlavou HP 30 pro svorníky s průměrem plnící koncovky 30mm a druhá s hlavou HP 41 pro svorníky s průměrem plnící koncovky 41mm.
Do plnící hlavy se vsune plnicí pouzdro svorníku a jeho konec se vloží do vrtu na doraz podložky. Otočením páky ventilu se přivede tlaková kapalina do svorníku a tento se ukotví ve vrtném otvoru. Po uvolnění páky se přeruší přívod tlakové kapaliny do svorníku a zároveň dojde k uvolnění tlaku ve svorníku. Přebytečná kapalina odteče odpadní hadicí a dojde k uvolnění plnící hlavy z pouzdra svorníku.

Tahoměr hydraulický TORO 2AD důlní provedení

Tahoměr hydraulický TORO 2AD důlní provedení je určen ke zkoušení tahové síly ukotvení svorníků různých typů. Skládá se z hydraulického válce s dutou pístnici, který je hadicemi spojen s ručním hydraulickým agregátem. Na agregát je připojen ocejchovaný manometr, jenž udává tlak přímo úměrný tahové síle válce. Válec se čelní plochou opírá o podložku svorníku. Pro méně vyčnívající konce lze použít sadu nástavců. Válec je dvojčinný. Rezervace přívodu tlakové kapaliny se provádí přepojením páky rozváděče ručního agregátu. Jako příslušenství může být dodán adaptér zkoušení expanzních svorníků s typovým označením ABX (A). Rovněž si lze objednat jako příslušenství sadu spojek pro zkoušení různých druhů svorníků a kotev. Toto zařízení je možno použít v prostředí se zvýšeným nebezpečím výbuchu metanu SNM 2 a prostředích s nebezpečími nižších stupňů.

Pneumatický vysokotlaký agregát UBP 300 A

Pneumatický vysokotlaký agregát UBP 300 A je zařízení určené k dodávce vysokotlaké kapaliny, zejména k plnění hydraulicky upínatelných svorníků. Jádro agregátu je tvořeno integrovanou jednotkou složenou z pneumatického motoru a hydraulického čerpadla. Pneumatický motor je jednopístový s ovládací jednotkou s přímo řízenými ventily. Hydraulické čerpadlo je jednopístové dvojčinné s diferenciálním pístem. Agregát je zabudován do plechového rámu s výklopným víkem, ovládaným tlumičem. Pro externí podmínky je použita vstupní jednotka úpravy vzduchu s automatickým přimazáváním. Pro expanzi svorníku je potřebný tlak vzduchu min. 5.4 bar, tlak kapaliny na výstupu je 300 bar, doba plnění 4.0 m dlouhého svorníku je cca 90 sekund. Výstupní tlak kapaliny agregátu lze plynule nastavovat redukčním vzduchovým ventilem.

Rozpojovací orgány dobývacích a razících strojů

Sortiment tvoří rozpojovací orgány pro nejužívanější typy dobývacích strojů nejen v Ostravsko-karvinském uhelném revíru. Vyrábí se resp. opravují řezné orgány od průměru 600 mm až do 2500 mm dle konkrétních požadavků odběratele. (Základní reprezentant je vidět na obrázku obr. 1, 2, 4, 5) Dále jsou vyráběny rozpojovací orgány pro razící stroje (viz obr. 3).

Fotografie

Svařence a ocelové konstrukce

Dle vlastní i zákaznické dokumentace vyrábíme svařence a konstrukce včetně strojního opracování až do celkové hmotnosti dílce 5 tun. Ankra, spol. s r.o. vlastní velký svařovací průkaz dle DIN 18800-7, dále certifikáty EXC2 dle EN 1090-2 a dle DIN EN ISO 3834-2.

 

Fotogalerie

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek