Úvodní strana> Výrobní program > Prvky pro zpevňování hornin

Zpevňování, vyztužování, injektáže a rozpojování hornin

Kotevní a výztužnou techniku pro zpevňování a kotvení hornin vyrábí společnost ANKRA od roku 1992. V tomto oboru má firma dlouholeté zkušenosti a dodává široký sortiment kotevní, injektážní a výztužné techniky pro potřeby hornictví a podzemního stavitelství. Společnost ve svém výrobkovém sortimentu dlouhodobě sleduje světový trend a provádí vlastní inovační činnost a díky tomu mají její produkty trvale vysokou technickou úroveň i užitnou hodnotu. Pro potřeby výstavby primárního ostění při výstavbě tunelů má společnost ve svém výrobním sortimentu ucelený soubor prvků a zařízení, který zahrnuje všechny nejběžněji používané výztužné a kotevní elementy.

 

VÝROBKY:

– Horninové třecí injektážní svorníky - Pakran
– Těsnící pakry pro injektáže hornin
– Horninové svorníky typu SN
– Příhradové výztuže pro stříkaný beton
– Injektážní jehly zaháněné a závrtné
– Injektážní závrtné tyče
– Vysokotlaká čerpadla
– Plnící soupravy pro třecí svorníky
– Zařízení pro tahové zkoušky


SLUŽBY:

– Testování kotevních prvků
– Pronájem zařízení pro instalaci a testování
– Projektování svorníkové výztuže

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek