Úvodní strana> Výrobní program > Příhradová výztuž

Příhradová výztuž

Příhradové výztužné komplety ANKRA GT jsou určeny k vyztužování vyražených prostorů při výstavbě podzemních a důlních děl metodou stříkaného betonu. Nosníky jsou zhotoveny ze tří ocelových prutů z žebírkové betonářské oceli, sestavených ve tvaru trojúhelníku a příčně spojených výztužnými prvky. Jednotlivé díly kompletů se vyrábí v libovolném tvaru dle požadavků odběratele. Konstrukční řešení kompletů umožňuje dokonalé prostříkání betonovou směsí „celého kompletu, včetně spojů.“

Ukázky příhradové výzduže

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek