Úvodní strana> Výrobní program > Injektážní závrtná tyč

Injektážní závrtná tyč

Základním prvkem injektážní tyče řady AR je ocelová trubka opatřená závitem typu R po celé její délce, která může být zavrtána do horniny a následně injektována. Tyče se spojují do kolony pomocí spojníků na potřebnou délku. Čelo kotvy je opatřeno vrtnou korunkou nebo hrotem.Injektážní kotvy AR se používají při kotvení a mikro-pilotáži v zeminách a silně rozvolněných horninách, kde nelze zajistit stabilitu stěny vývrtu. Používají se při realizaci podzemních děl, ražení štol a tunelů, při vyztužování podzemních děl, při zajišťování hornin v okolí jam a čeleb, při zajišťování předpolí, ražby ochranným deštníkem, ke kotvení strojů, ke stabilizaci hřebílkováním, ke kotvení opěrných zdí, k provádění mikropilotáže, ke kotvení stěn stavebních jam a mnoha jiným aplikacím. Injektážní práce na již instalovaných injektážních kotvách se provádějí pomocí polyuretanových hmot.

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek