Úvodní strana> O nás

Vznik a historie firmy Ankra

Firma ANKRA, spol. s r.o. vznikla v roce 1992 privatizací organizační jednotky OKD, a. s. - Hedvika, která byla situována v prostorách bývalého Dolu Hedvika v Petřvaldě. Původní program Opravy malých důlních strojů byl s ohledem na útlum OKD postupně redukován a realizovala se transformace firmy na výrobní program, jak je dále uvedeno.

 

sídlo ankra


Výrobní program firmy

Strojírenská výroba

 • ocelové svařence se strojním opracováním
 • rozpojovací orgány dobývacích a razících strojů
 • části důlních strojů a zařízení
 • části technologických zařízení pro zpracování nerostných surovin
 • části transportních zařízení
 • části stavebních strojů
 • zakázková výroba účelových zařízení


Prvky pro vyztužování, kotvení a injektáže hornin

 • lepené kotvy typu SN
 • injektážní svorníky
 • těsnící prvky pro injektážní vrty
 • příhradová výztuž
 • příslušenství
 • injektážní závrtné tyče


Výroba nestandardních pryžových výrobků

 • těsniva, manžety, O-kroužky a pod.

 

Program Prvky pro vyztužování, kotvení a injektáže hornin si ANKRA, spol. s r.o. vytýčila jako svůj hlavní rozvojový program t.j. oblast technických prostředků pro kotvení, injektáže a zpevňování hornin.
Na tuto oblast firma dlouhodobě koncentruje své rozvojové úsilí, a to jak z hlediska zdokonalování výrobní technologie, tak i z hlediska rozvoje výrobkového sortimentu.
V současnosti má ANKRA, spol. s r.o. pevné místo na trhu kotevní techniky jak v tuzemsku, tak v zahraničí. Firma má již dnes značně rozvinuté vlastní know-how, řadu technických řešení má kryto vlastními patenty.

Systém řízení jakosti, dokumenty

 • ISO 9001
 • DIN 18800-7
 • ISO 3834
 • EN 1090-2

 

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek