Úvodní strana> Výrobní program > Horninový injektážní svorník - Parkan 5

Horninový injektážní svorník - Parkan 5

Firma ANKRA vyvinula třecí svorník, který umožňuje současné provádění kotvení a injektáže hornin nebo zemin. Toto technické řešení umožňuje fi xovat trhliny v porušeném masivu, které se při tlakové injektáži nezvětšují a nedochází k prosakování injektážní směsi až do chodby a v některých případech i k vystřelení injektážní jehly (někdy i s blokem horniny). Injektážní svorník – PAKRAN je opatřen pryžovým těsněním k utěsnění vůči stěně vrtu. Výstupní konec svorníku je uzpůsoben tak, že při zvýšení tlaku injektážní hmoty nad 7 MPa (svorník je při tomtotlaku dokonale ukotven) dojde k porušení tlakové pojistky, což umožní následné propuštění injektážní hmoty a její vnikání do trhlin horninového masívu. Plnící koncovka je opatřena zpětným ventilem, který zabraňuje výtoku injektážní směsi po ukončení injektáže. Tuto koncovku je možno použít i jako šroub pro zavěšení břemene stanoveného v technologickém předpise.

 

Tisk aktuální strany
Hlavní nabídka
Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek Slider obrázek